Üzemanyag diszkont áron Benzinkutak
Aktuális üzemanyagárak
Nyíregyháza
95 350.9

 

D 366.9
Hajdúböszörmény
95 350.9

 

D 366.9
Demecser
95 344.9

 

D 360.9

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ/COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

 

Melyben tájékoztatjuk a

 

www.sostopetrol.hu weblap (továbbiakban Honlap)

 

–          az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR) –

megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

 

Adatkezelő adatai:

Cégnév: SÓSTÓ PETROL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített név: SÓSTÓ PETROL KFT.,

adószám: 11493154-2-15,

cégjegyzékszám: 15 09 064003,

székhely: 4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 26. 

képviseli: Bessenyei Attila ügyvezető,

e-mail: info@sostopetrol.hu ).

  

Honlapunk célja a Vállalkozásunk tevékenységeinek népszerűsítése, és tájékoztató információk elhelyezése elérhetőségeinkkel, akcióinkkal kapcsolatosan.

Vállalkozásunk tiszteletben tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogát, ezért az alábbiakban részletezzük az Önnel kapcsolatba hozható személyes adatai kezelésének jogalapját, célját, tárolási idejét, módját, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinket, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeit.

A fent meghatározott internet címen elérhető Honlapot üzemeltető Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja

A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

Honlapunk tárhelyszolgáltatója: a BERE-NET Kft. (Székhely: 4611 Jéke, Táncsics út 8., cégjegyzékszám: 15 09 078137) biztosítja. 

Az Adatkezelési tájékoztató letölthető a Honlap Adatkezelési tájékoztató menüjéből.

Vállalkozásunk a Honlapon nem kér látogatóitól személyazonosításra alkalmas adatokat.

Az adatkezelési tájékoztató a Honlap által elhelyezett, illetve harmadik féltől származó Cookiek (a továbbiakban: Sütik) révén gyűjtött adatokkal kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.

Valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi Honlapunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében.

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges.

Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Honlap böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Ezek személyazonosításra közvetlenül nem alkalmas, anonim adatok.

Az adatkezelés célja: statisztikák készítése, marketing tevékenység

A Google Analytics rendszer a Honlap látogatottsági adatait méri, azonban mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában sem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart. A Felhasználó IP címét más google alkalmazással, más adatokkal a Google nem köti összi. Az adatokat a Google USA-ban található szerverén tárolja. Ennek a cookie-nak a használatával a Google jelentést készít a weboldal üzemeltetőjének a felhasználó böngészésével, aktivitásával kapcsolatosan. Erről bővebben itt olvashat: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Adwords

A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A Honapot felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és a https://support.google.com/analytics/answer/2700409 . Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni akcióink.

 

Adatkezelés üzletünk Facebook és a Youtube oldalán

A kezelt adatok köre: Facebook.com és a Youtube.com oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com és a Youtube.com közösségi oldalon, és lájkolta a Honlapot vagy a megosztott tartalmat. 

Az adatkezelés célja: A Facebook.com és a Youtube.com oldalon, a Honlap egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a Honlapnak a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés a Facebook.com és a Youtube.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal és a youtube.com tartalommegosztó oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf. ), (http://www.facebook.com/about/privacy/), Youtube adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu )

A közösségi oldalak meglátogatását és a tartalmak megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a  fenti szolgáltatók szolgáltatása biztosítja így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz ezek a szolgáltatók is hozzáférnek, tehát szolgáltatásuk révén hozzáférnek a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez, mely adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítják meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatják el a célzott reklámokat az adott eszközre.

Az anoním adatokon kívül további adatokhoz nem férnek hozzá.

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT 

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI 

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének előírásaival összhangban Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében az info@sostopetrol.hu e-mail és a 4431 Sóstófürdő, Kemecsei út 26. postacímen veheti fel velünk a kapcsolatot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése folyó évben ingyenes, egyéb esetekben 1.000,- Ft-os költséget számítunk fel. A jogellenes adatkezelés, vagy helyesbítés iránti kérelem teljesítése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

Tiltakozhat továbbá az adatai kezelése ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni. 

Az Önnel kapcsolatban tárolt adatokat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

ADATBIZTONSÁG 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatkezelésre használt számítógépek felhasználó névvel és jelszóval védettek, valamint azok fizikai védelmét egyéb biztonságtechnikai felszereléssel is biztosítjuk.

Az adatfeldolgozó által tárolt adatok biztonságos üzemeltetésű, tűzfallal védett szerveren és megfelelő vírusvédelemmel ellátott szoftverekkel kerülnek tárolásra.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

PANASZKEZELÉS

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Honlapon feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük a info@sostopetrol.hu e-mail címre megküldeni. Levelére 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a Honlapon mindenki számára elérhető.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét. 

Nyíregyháza, 2018. 10. hó 28. napján

 

Adatkezelési tájékoztató letöltése

 


Partnereink

 

 

 
Copyright© 2013 www.sostopetrol.hu I Powered by ForWeb Honlapkészítés