Üzemanyag diszkont áron Benzinkutak
Aktuális üzemanyagárak
Nyíregyháza
95 569.0

 

D 550.0

 

E100 607.0

 

Extra 0.0
Hajdúböszörmény
95 0.0

 

D 0.0

 

E100 0.0

 

Extra 0.0
Demecser
95 0.0

 

D 0.0

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ/COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Tartalom

I.      ADATKEZELŐ ADATAI 1

II.     AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA.. 1

III.       A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK.. 2

IV.       ADATVÉDELMI ALAPELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS. 2

V.    VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK.. 2

VI.       WEBOLDALON MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK.. 3

A)        AZ ÉRINTETTŐL SZÁRMAZÓ ADATOK.. 3

B)        EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK.. 3

VII.      AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI 5

VIII.     ADATBIZTONSÁG.. 5

IX.       PANASZKEZELÉS. 6

 

I. ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: SÓSTÓ PETROL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített név: SÓSTÓ PETROL KFT.,

adószám: 11493154-2-15,

cégjegyzékszám: 15 09 064003,

székhely: 4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 26. 

képviseli: Bessenyei Attila ügyvezető,

e-mail: info@sostopetrol.hu

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: BERE-NET Kft.

Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8.

Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, István u. 6.

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@forweb.hu  

A szerverek az EU területén találhatók

 

 

II. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA

A jelen tájékoztató célja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR)[1] foglalt előírásoknak megfelelő tájékoztatás nyújtása a www.sostopetrol.hu weboldal felhasználói, mint érintettek részére a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységről.

Az Adatkezelési Tájékoztató a weboldalon az adatkezelésben érintettek által megadott, vagy velük kapcsolatban gyűjtött adatkezelési tevékenységre terjed ki.

A jelen tájékoztató elérhető és letölthető a weboldal e célra rendszeresített menüpontjából.

Weboldalunk szolgáltatását és az adatkezelési tevékenységünket Magyarországról nyújtjuk.

 

 

III. A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

A tájékoztatóban használt alapfogalmak megegyeznek a GDPR 4. cikkében, illetve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. §-ban használatos alapfogalmakkal.

 

 

IV. Adatvédelmi alapelveknek való megfelelés

Vállalkozásunk az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, és

 • adatkezelési tevékenységét jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, átlátható módon végzi;
 • személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel;
 • csak olyan személyes adatot kezel az általa meghatározott adatkezelési célok eléréséhez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges;
 • törekszik arra, hogy nyilvántartásai pontosak és naprakészek legyenek;
 • csak annyi ideig tárolja az adatokat, ameddig a céljainak elérése érdekében szükséges és ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogszabályi előírás lehetővé teszi;
 • minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok védelme érdekében;
 • felelősséget vállal az adatkezelési tevékenysége jogszabálynak való megfeleléséért.
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

    

V. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 

VI. WEBOLDALON MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK

A)     Az érintettől származó adatok

 

Honlapunk célja a Vállalkozásunk tevékenységeinek népszerűsítése, és tájékoztató információk elhelyezése elérhetőségeinkkel, akcióinkkal kapcsolatosan.

 

A honlap látogatói számára adatbeviteli lehetőség nincs az oldalon.

 

B)     EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

 

 

A Weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy látogatóink böngészését megkönnyítsük, az oldalak közötti eligazodást, megtekintett tartalmakhoz visszatérést elősegítsük.

 

Anélkül, hogy név szerint tudnánk, hogy ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a látogatóink szokásait és preferenciáit illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk a látogatóinknak.

 

Ezeket olyan sütik alkalmazásával tesszük, amelyek a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató böngészéshez használt eszközének felismerésére alkalmasak. Tehát nem tárolunk olyan adatot látogatóinkról sütik formájában, amely alapján telefonon, e-mailben, vagy akár postai levélben megkereshetnénk őket.

 

A böngészőhöz rendelt azonosító, böngészés időtartama, meglátogatott oldalak, megtekintett tartalmak kivételével nem tárolunk sütikben a látogatókkal kapcsolatos adatokat.

 

Mik azok a sütik? A sütik a látogatók böngészésre használt eszközén elhelyezett kis adatfájlok, úgynevezett cookie-k (sütik), amelyeknek az a célja, hogy egy későbbi látogatás során a weboldal ezeket visszaolvassa, és emlékezhessen – többek között – a felhasználó által megtekintett tartalmakra, preferenciákra, hozzájárulásra, kedvelt tartalmakra, jelszóra, stb. Vannak olyan sütik, amelyek alkalmazása elengedhetetlen egy webhely működéséhez, vannak sütik, amelyek fontosak abból a szempontból, hogy az oldal a látogató által elvégzett műveletekre a sütik segítségével emlékezzen (működést biztosító szükséges sütik), egyes sütik a weboldal látogatottsági adatainak mérését és elemzését segítik elő (statisztikai sütik), és vannak sütik, amelyek a vállalkozás marketing tevékenysége szempontjából teszik lehetővé a felhasználó részére célzott hirdetések megjelenítését, a felhasználó elérését más platformokon, akkor is, ha befejezte a böngészést (marketing sütik). Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

 

A sütik érvényességi idejét tekintve lehetnek a böngészés idejére érvényesek, amelyek a honlap bezárásával törlődnek a látogató gépéről, vagy állandó sütik, amelyek az érvényesség idejéig (vagy az Ön tiltásáig) tárolódnak a látogató eszközén.

 

A vállalkozásunk a sütisáv elhelyezésével biztosítja, hogy a látogatók értesüljenek a sütihasználatról, és további tájékoztatást kérjenek jelen tájékoztatóra való utalással a cookie-k kezeléséről. 

 

Az alkalmazott sütiket úgy választjuk meg, hogy annak alapján fejleszteni tudjuk a webhely működését, a felhasználói élményt, a piaci igényeknek megfelelő szolgáltatásait és amennyiben a látogatóink hozzájárulnak, személyre szabott hirdetéseket jeleníthessünk meg számukra.

 

Ehhez kizárólag arra van szükség, hogy az ön böngészőjéhez rendelt egyedi azonosító alapján a megfelelő sütiket tároljunk. Vállalkozásunk az Ön hozzájárulása nélkül alkalmazhat sütiket, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges. A hozzájárulást igénylő sütiket Ön tetszése szerint engedélyezheti, vagy tilthatja a böngészés során.

 

Milyen sütiket használunk, és hol tekintheti meg ezeket?

 

A használatban lévő sütiket meg tudja tekinteni a böngészője erre szolgáló eszköztárában, ahol lehetősége van ezek törlésére is. A sütikezelés kapcsán a Vállalkozásunkkal közös adatkezelőnek minősül a Google Inc, és a Facebook Inc.

 

Saját sütik: PHPSESSID, programfolyamat süti, mely a böngészés végéig biztosítja az oldal gördülékeny munkamenetét.

 

Google Analytics sütik: _ga, _gat, _gid sütik anonimizált adatokat szolgáltatnak a felhasználó által megtekintett oldalakról, és a böngészést követő 2 évig tárolódnak az eszközön.

 

Facebook sütik: c_user, datr, fr, sb, spin, sx elnevezésű sütik egyrészt munkamenet sütik, más részüknek célja a webböngésző azonosítása, facebook biztonsági célok, bejelentkezett felhasználók azonosítása. Céljuktól függően a böngészés végérig tárolódnak (általában a programfolyamat sütik), az eszköz és látogatói azonosítókat felismerő sütik általában 2 évig tárolódnak az eszközön.

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

 

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A sütik visszautasításával előfordulhat, hogy a webáruház egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

VII. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

A GDPR előírásaival összhangban[2] Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk. Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése ingyenes.

 

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében az info@sostopetrol.hu e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot, illetve használhatja az üzenetküldésre rendszeresített űrlapot.

 

Amennyiben személyes adatkezelési tevékenységünk keretében személyes adat kezelésére kerül sor, kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, meghatározott esetekben az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint amennyiben szerződéses jogalap alapján automatizált módon kezeljük adatait, joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

 

Panasz esetén a felügyeleti hatósághoz fordulhat.

 

A fenti jogokkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik. Az érintettet megillető jogokról részletesen a GDPR 15-22. cikkei rendelkeznek.

 

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Weboldalon elhelyezett információs sávban kerül megjelenítésre.

 

Az Önről tárolt adatokat harmadik személy számára nem továbbítjuk. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

 

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

VIII. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról. Az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó partnereink biztosítják. Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

IX. PANASZKEZELÉS

Amennyiben a jelen tájékoztatással kapcsolatban kérdése, kérése, adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása, vagy panasza van, kérjük küldje el nekünk az info@sostopetrol.hu e-mail címre, vagy 4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 46. sz. alatt található levelezési címünkre.

Megkeresését indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül megválaszoljuk. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az érintett kérelmének elutasítása esetén az intézkedés elmaradásának okáról, valamint a hatósági panasztétel, és a bírósági jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást adunk.

Amennyiben a személyes adatok kezelését illetően jogsérelem következett be, vagy annak veszélye fennáll, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely:http://www.naih.hu/

 

Az érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.                                                                                 [1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

[2] 15-22. cikkek


Partnereink

  

 

 
Copyright© 2013 www.sostopetrol.hu I Powered by ForWeb Honlapkészítés